Disclaimer

Ervaringenmetenergie.nl is ontwikkeld door Milieu Centraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) met als doel een platform te bieden waarop mensen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen kunnen plaatsen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Milieu Centraal en de RvO zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ervaringen die mensen plaatsen.

Stichting Milieu Centraal en de RvO aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de geplaatste ervaringen, noch voor het gebruik daarvan. Ook zijn Stichting Milieu Centraal en de RvO niet aansprakelijk voor rechtstreeks of indirect geleden schade, door wie of in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het geplaatste ervaringen en/of het gebruik van deze website. Tevens zijn Stichting Milieu Centraal en de RvO niet aansprakelijk voor gebruik van deze informatie door derden.

Wilt u misbruik melden? Dan kunt u onderaan de desbetreffende ervaring op de button 'Meld misbruik' klikken.